0
0,00 kn
LIVESTREAM ČESTA PITANJA english croatia PRIJAVA
Besplatna dostava iznad 400,00 kn
Facebook Instagram vkontakte
UVJETI

Online SHOP

Članak 1: Opće odredbe
Članak 2: Postupak kupnje
Članak 3: Cijene
Članak 4: Načini plaćanja
Članak 5: Dostava
Članak 6: Zaštita potrošača
Članak 7: Jednostrani raskid ugovora
Članak 8: Prigovori i povrat naručene robe
Članak 9: Zaštita osobnih podataka
Članak 10: Odgovornost
Članak 11: Prigovori i sporovi
Članak 12: Autorska prava
Članak 13: Cookies
Članak 14: Najčešća pitanja i odgovori

Miješanje KOZMETIČKIH PREPARATA

Članak 1: Opće odredbe
Članak 2: Izbor vrste personaliziranog proizvoda
Članak 3: Pogodnosti
Članak 4: Autorska prava
Članak 5: Video snimanje
Članak 6: Oglašavanje personaliziranog proizvoda u prodajnoj mreži pružatelja usluge
Članak 7: Završna odredba

Online SHOP

Članak 1: Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti uređuju uvjete korištenja online trgovine www.alpstories.hr (nadalje u tekstu: Online trgovina) u Hrvatskoj, kojom upravlja trgovačko društvo AlpStories d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 13492699213 (nadalje u tekstu: Pružatelj usluge), e-mail adresa: info@alpstories.hr

Opći uvjeti su sastavljeni i na njih se primjenjuje hrvatsko materijalno pravo. Isto pravo je primjenjivo i na tumačenje, sklapanje i izvršenje pojedinačnih ugovora sklopljenih između Pružatelja usluge i korisnika Online trgovine.

Opći uvjeti uređuju uvjete korištenja Online trgovine. Korisnik online trgovine je fizička osoba i/ili pravna osoba koja ispuni registracijski obrazac i time stekne zaporku za ulazak u Online trgovinu i pravo kupovine (nadalje u tekstu: Korisnik). Kupac je fizička i/ili pravna osoba koja izvrši kupnju kroz Online trgovinu (nadalje u tekstu: Kupac).

Pružatelj usluge je obvezan Kupcu u svako doba učiniti dostupnim slijedeće informacije o:

 • glavnim obilježjima robe u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 • svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te adresi elektroničke pošte
 • maloprodajnoj cijeni robe odnosno načinu izračuna cijene te ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe, vremenu isporuke robe te načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Pružatelja usluge
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno mjerodavnom hrvatskom materijalnom pravu
 • o tome da je Kupac dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi to svoje pravo sukladno ovim općim uvjetima te da je dužan podmiriti razumni dio cijene sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14)
 • postojanju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke
 • uslugama ili pomoći koji se Kupcu nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu, uputstvima za korištenje, tehničkim uputama itd.
 • postojanju odgovarajućih pravila postupanja Pružatelja usluge
 • uvjetima sklapanja pojedinačnog ugovora i raskida istog (npr. rokovima u kojima je Kupac vezan ugovorom)
 • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti

Članak 2: Postupak kupnje

Online trgovina omogućava Kupcu kupovinu prirodne kozmetike i ostalih proizvoda na daljinu.

Proizvod koji se želi kupiti jednostavno se ubaci u košaricu pritiskom na tipku «dodaj u košaricu» i izabere se količina. Kada se završi sa dodavanjem proizvoda u košaricu potrebna je registracija ili prijava (za slučaj da se radi o već registriranom Korisniku).

Za registraciju je potrebno unijeti osobne podatke i zaporku koja će omogućiti ulazak u korisnički račun.

Nakon registracije odnosno prijave potrebno je izabrati način plaćanja i dostave robe koja je ubačena u košaricu.

Prije nego se pritisne tipka o završetku kupnje «kraj kupnje» potrebno je još jednom provjeriti da je popis kupljene robe točan.

Pritiskom na tipku «kupi» Kupac je obvezan podmiriti sve troškove koji proizlaze iz njegove narudžbe.

Narudžba se Kupcu potvrđuje slanjem e-maila od strane Pružatelja usluge.

Pojedinačni kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim između Pružatelja usluge i Kupca u trenutku potvrđivanja narudžbe od strane Pružatelja usluge.

Kupoprodajni ugovor se može sklopiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kupoprodajni ugovor se u elektronskom obliku sprema na server Pružatelja usluge. Kupac ima pravo pristupa istome u svako doba putem svojeg korisničkog računa («Korisnički račun»).

Članak 3: Cijene

Sve cijene su izražene u kunama i sadržavaju PDV, osim ukoliko je izričito drugačije navedeno.

Cijene istaknute u Online trgovini u vrijeme sklapanja Kupoprodajnog ugovora su fiksne, obvezujuće za obje ugovorne strane i nepromijenjive. Pružatelj usluge nije obavezan Kupcu nadoknaditi razliku u cijeni ukoliko do promijene cijene dođe nakon što je Kupoprodajni ugovor već sklopljen.

Obzirom na prirodu online poslovanja Online trgovine, sadržaj Online trgovine je podložan brzim i čestim modifikacijama. Unatoč značajnim naporima koji se ulažu u pružanju pravodobnih i točnih podataka, Pružatelj usluge ne isključuje mogućnost pogrešno naznačene cijene ili dostupnosti robe. U ovim rijetkim slučajevima, ili slučajevima u kojima do promjene cijene ili dostupnosti robe dođe u tijeku obrade narudžbe, Kupoprodajni ugovor će se raskinuti ex lege uz prethodnu obavijest ili će se cijena uskladiti uz Kupčev pristanak.

Naznačene cijene su važeće isključivo za plaćanja naznačenim načinima plaćanja.

Cijene u drugoj valuti (za korisnike izvan RepublikeHrvatske): Nasplata se uvijek vrši u Hrvatskim Kunama. Iznos koji će tretiti Vašu kreditnu karticu dobije se na način da se Hrvatska Kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili. Kao rezultat pretvarjanja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.

Članak 4: Načini plaćanja

Naručene proizvode možete platiti kreditnim karticama (American Express, Diners, Visa, MasterCard, Maestro).

Obročno plaćanje je moguće kreditnim karticama American Express i Diners do 6 rata brez kamata.

Nakon što je sklopljen Kupoprodajni ugovor Kupac je u obvezi podmiriti ukupan iznos kupoprodajne cijene. Sva kupljena roba ostaje vlasništvo Pružatelja usluge do potpune isplate kupoprodajne cijene.

Plaćanje debitnim ili kreditnim karticama je podložno slijedećim uvjetima:

 • platitelj/Kupac mora biti ista osoba koja je nanačena i na kartici
 • nakon što je sklopljen Kupoprodajni ugovor isti je moguće mijenjati samo pisanim sporazumom stranaka

Izjava o sigurnosti

T-Com PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća objavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

 

Članak 5: Dostava

Dostava robe i računa se vrši na adresu danu u trenutku stavljanja narudžbe.

Uvjeti dostave biti će naznačeni na Online trgovini. Kupac je dužan podmiriti troškove dostave kako je naznačeno prilikom postupka naručivanja, osim u slučaju iznosa narudžbe većeg od 400,00kn.

U slučajevima kad Pružatelj usluge pošiljku uputi pravodobno i u skladu sa Kupoprodajnim ugovorom, Pružatelj usluge nije odgovoran u slučaju prekoračenja uobičajenog vremena dostave od strane dostavljača.

Ako su roba ili paket u trenutku dostave očigledno oštećeni, ne sadrže sve naručene proizvode, ili su na istima vidljivi znakovi otvaranja, Kupac je dužan u roku od 8 dana pokrenuti postupak reklamacije pred dostavljačem ili izvjestiti o istim nedostacima Pružatelja usluge. Pružatelj usluge će zajedno s dostavljačem poduzeti sve raspoložive mjere kako bi se postupak po prigovoru okončao što je prije moguće.

Za slučaj nemogućnosti dostave uslijed pogrešne i/ili nepotpune adrese Kupca, troškovi povrata pošiljke Pružatelju usluge padaju na teret Kupca.

Troškovi dostave ovise o adresi dostave i načinu dostave, a o kojim troškovima će Kupac biti obavješten prije potvrđivanja narudžbe.

Članak 6: Zaštita potrošača

Za potrebe ovih Općih uvjeta Potrošačem se ima smatrati fizička osoba koja kupuje i koristi robu Pružatelja usluge izvan svoje trgovačke ili profesionalne djelatnosti.

Članak 7: Jednostrani raskid ugovora

Sukladno članku 79. stavku 1. točki 3) Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) roba koja se prodaje u Online trgovini takve je prirode da se ne može vratiti ili zamjeniti.

Članak 8: Prigovori i povrat naručene robe

U slučaju pogreške Pružatelja usluge kod dostave robe Kupcu ili kada se dostavljena roba razlikuje od naručene (dostava pogrešne robe), Kupac je dužan kontaktirati Pružatelja usluge putem jednog od naznačenih oblika komunikacije i u skladu sa ugovorom vratiti dostavljenu robu koja će besplatno biti zamijenjena od strane Pružatelja usluge. Pružatelj usluge će u tom slučaju snositi i troškove povrata pogrešno dostavljene robe. Pogrešno dostavljena roba može se vratiti samo u neotvorenom pakiranju.

Za slučaj da dostavljena roba ne odgovara karakteristikama i specifikacijama naručene robe (dostava robe sa nedostacima), Kupac je dužan o istim nedostacima obavijestiti Pružatelja usluge u roku od 8 dana od dana primitka robe. Ako se nedostatak nije mogao uočiti uobičajenim pregledom robe (skriveni nedostatak), Kupac je dužan o istome obavijestiti Pružatelja usluge u roku od dva mjeseca od dana uočavanja skrivenog nedostatka. Pružatelj usluga u svakom slučaju ne odgovara za nedostatke koji se pojave poslije 2 godine od dana dostave robe.

Kupac koji pravovremeno obavijesti Pružatelja usluge i istakne prigovor na nedostatak ima pravo tražiti od Pružatelja usluge ispravak nedostatka ili povrat isplaćenog u srazmjeru sa razinom nedostatka uz zadržavanje robe ili zamjenu robe sa nedostatkom sa novom ispravnom robom ili povrat cijelokupnog isplaćenog iznosa i povrat robe.

Članak 9: Zaštita osobnih podataka

Pružatelj usluga osigurava zaštitu osobnih podataka u skladu sa mjerodavnim pravom. Ova odredba obvezuje Pružatelja usluge za stalnu zaštitu osobnih podataka Kupca.

Registracijom na Online trgovinu Kupac pristaje da Pružatelj usluge sprema osobne podatke Kupca i koristi ih isključivo za potrebe narudžbe i ostale neophodne komunikacije sa Kupcem.

Kupac je također odgovoran za zaštitu osobnih podataka i to napose izborom sigurne zaporke.

Voditelj zbirke osobnih podataka Kupaca je Pružatelj usluge. Pružatelj usluge će osobne podatke i obrađivati.

Članak 10: Odgovornost

Pružatelj usluge djeluje sukladno hrvatskom pravu i u svako vrijeme postupa u najboljem interesu Kupca. Za slučaj spora Pružatelj usluge će poduzeti se potrebne mjere da se spor rješi mirnim putem. Prigovori se Pružatelju usluge upućuju na naznačene i dostupne kontakte.

Ako u slučaju spora Pružatelj usluge i Kupac isti ne rješe mirnim putem za rješavanje spora biti će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Pružatelj usluge poduzima sve dopuštene radnje kako bi podatke objavljene na Online trgovini učinio točnima, no obzirom na specifičnost funkcioniranja Online trgovine i karakteristika prodavane robe promjene u informacijama vezano za dostavu i cijene mogu biti netočne. U tom slučaju, Kupac će pravovremeno biti obavješten o mogućnosti raskida Ugovora o kupoprodaji odnosno mogućnosti postizanja sporazuma oko bitnih sastojaka ugovora.

Pružatelj usluge se obvezuje Kupcu u svako doba učiniti dostupnim fotografije robe, upute za uporabu i opis proizvoda. No, fotografije robe i prateći tekstualni sadržaj objavljen na Online trgovini informativnog su karaktera i mogu odstupati od stvarnih podataka. Kupac je prije korištenja kupljenog proizvoda obvezan pročitati i poštivati upute dostavljene uz kupljeni proizvod.

Pružatelj usluge nije odgovoran za smetnje u pružanju usluga Online trgovine nastale uslijed postupanja Kupca (npr. računalni virusi), uslijed redovnog održavanja sustava od strane Pružatelja usluge ili infrastrukture koju koristi Online trgovina (npr. pad sustava/interneta).

Pružatelj usluge pridržava pravo izmjene ovih općih uvjeta u svako doba i na svaki način, bez obzira na razloge i bez prethodnog upozorenja. Novi opći uvjeti će biti objavljeni na odgovarajući način u skladu sa hrvatskim pravom i neće se primjenjivati na već sklopljene Kupoprodajne ugovore.

Članak 11: Prigovori i sporovi

Prigovori Pružatelju usluge se imaju uputiti na e-mail adresu info@alpstories.hr. Postupak po prigovoru je tajan.

Pružatelj usluga poduzima sve potrebne mjere da bi se sporovi sa Kupcem rješili na miran način.

Članak 12: Autorska prava

Objavljeni sadržaj i tehnologija vlasništvo su Pružatelja usluge. U autorsko pravo spadaju tzv. «source code» programa, cijelokupan software, grafika, slike, audio i ostali elementi implementirani od strane autora, a koji nisu nužno eksplicite označeni kao autorsko djelo.

Svako kopiranje, imitacija i/ili rasčlanjivanje bez znanja i odobrenja Pružatelja usluge je zabranjeno.

Korisnik koji objavi određeni sadržaj na Online trgovini time pristaje i dopušta Pružatelju usluge ili bilo kome trećem da isti sadržaj pogleda bez ograničenja te se isti ima smatrati javnim podatkom iskoristivim za nekomercijalnu ili osobnu upotrebu.

Korisnik može koristiti sadržaj i usluge Online trgovine sukladno navedenim uvjetima. Za drugačiji način upotrebe sadržaja i usluga Korisnik je u obvezi pribaviti prethodnu suglasnost administratora.

Članak 13: Cookies

Kao i većina interaktivnih web stranica Online trgovina koristi tzv. «kolačiće» kako bi omogućila Pružatelju usluge prikupljanje podataka o Korisniku prilikom svakog posjeta stranici. Kolačići se koriste na nekim djelovima web stranice kako bi stranici omogućili bolju funkcionalnost, a Korisniku jednostavnije korištenje.

Članak 14: Najčešća pitanja i odgovori

Ako se u ovim općim uvjetima ne nalaze odgovori na pojedina pitanja, potrebno je posjetiti FAQs.

Miješanje KOZMETIČKIH PREPARATA

Članak 1: Opće odredbe

Obzirom na narav robe koju prodaje Pružatelj usluge i u skladu sa uvjetima propisnim ovim općim uvjetima i pojedinačnim ugovorom, Kupac je ovlašten miješati kozmetičke proizvode koje prodaje Pružatelj usluge i time kreirati svoj personalizirani proizvod.

Kupac koji miješa kozmetičke peparate po svojoj želji i time kreira svoj zaštitni znak/autorsko djelo, pristaje na slijedeće uvjete:

 • Software ne može proizvesti proizvod koji bi bio poguban za Kupčevo zdravlje.
 • Prilikom kreiranja vlastitog brenda Kupac neće koristiti uvredljivi sadržaj, kršiti zakone ii koristiti materijal koji mu ne pripada i na kojem nema autorsko pravo.
 • Kupac jamči da je autor ili nositelj autorskih prava na materijalu koji će se koristiti u personaliziranom proizvodu.
 • Određeni elementi proizvoda ne mogu biti maknuti ili promijenjeni ili iz razloga propisanog zakonom (npr. popis sastojaka na konačnom proizvodu) ili su nužni radi prepoznavanja proizvoda (npr. bar kod).
 • Pružatelj usluge može odbiti zahtjev Kupca za odobrenjem personaliziranog proizvoda bez obrazloženja, pogotovo ako Pružatelj usluge procijeni da personalizirani proizvod vrijeđa moral, prava osobnosti, ili kada Pružatelj usluge smatra da bi personalizirani proizvod mogao naštetiti reputaciji osnovnog brenda Pružatelja usluge.
 • Ako se ispostavi da Kupac koristi uvredljivi sadržaj ili sadržaj na kojem nema autorsko pravo kako bi kreirao svoj vlastiti brend, Pružatelj usluge je ovlašten ukloniti takav proizvod iz svih komunikacijskih kanala bez prava Kupca na prigovor. U tom slučaju Kupac gubi pravo na sve ranije stečene pogodnosti.
 • Kupac je suglasan sa sustavom pogodnosti Pružatelja usluga opisanom u daljnjem tekstu ovim općih uvjeta u odjeljku 3.).
 • Pružatelj usluge će Kupca e-mailom obavijestiti o svakom prodanom proizvodu koji je brend Kupca. Jednom mjesečno Kupac će zaprimati obavijest o stanju njegovog korisničkog računa.
 • Kupac ima pravo trajnog pristupa svojim receptima i stanju korisničkog računa putem zaporke koju je kreirao prilikom postupka registracije.
 • Krovni brend AlpStories Kupac može koristiti samo za proizvode izrađene kod Pružatelja usluge.
 • Pružatelj usluge jamči da su svi proizvodi izrađeni kao personalizirani brend Kupca odgovarajuće kvalitete i u skladu sa Pravilima EU o kozmetičkim proizvodima (Regulation EC No. 1223/2009).

Članak 2: Izbor vrste personaliziranog proizvoda

Kupac može birati između tri vrste personaliziranih proizvoda:

 1. Personalizirani proizvod za osobnu uporabu:
  Nije namijenjen za javnu objavu i Kupac je jedini koji ima pravo pristupa istome. Oglašavanje ovog proizvoda je strogo zabranjeno i za Kupca i za Pružatelja usluge.
 2. Personalizirani proizvod za osobnu uporabu koji se smije oglašavati i učiniti dostupnim, ali ga Pružatelj usluge ne smije prodavati:
  - Ovaj personalizirani proizvod može koristiti samo Kupac. Uz odobrenje Kupca Pružatelj usluge ga smije oglasiti u Online trgovini, ako odgovara standardu, ali takav proizvod ne smije prodavati.
  - Kupac jamči da su svi elementi koje koristi kako bi kreirao ovaj personalizirani proizvod u skladu sa ovim općim uvjetima i mjerodavnim pravom.
 3. Personalizirani proizvod za javnu uporabu:
  - Ovaj personalizirani proizvod se može koristiti i oglašavati i od strane Kupca i od strane Pružatelja usluge.
  - Kupac jamči da su svi elementi koje koristi kako bi kreirao ovaj personalizirani proizvod u skladu sa ovim općim uvjetima i mjerodavnim pravom.
  - Kada Pružatelj usluge procijeni da Kupčevi proizvodi odgovaraju standardu Pružatelja usluge, isti proizvodi se mogu oglasiti i prodavati u Online trgovini.
  - Ovaj personalizirani proizvod Pružatelj usluge može prodavati i u svojem maloprodajnom dućanu.
  - Navedeni proizvod može se promovirati bilo od strane Kupca bilo od strane Pružatelja usluge kroz sve medije.
  - Kupac je za ove proizvode ovlašten na bonus po svakom prodanom proizvodu. Bonusi i pogodnosti su regulirani u odjeljku 3.) ovih općih uvjeta.
  - Cijena ovog proizvoda se formira sukladno cijeni sastojaka koji se koriste prilikom kreiranja ovog personaliziranog proizvoda. Cijenu određuje isključivo Pružatelj usluge te će se za istu cijenu prodavati proizvodi iz iste grupe proizvoda.
  - Za proizvode iz iste grupe prozvoda (određene sukladno sastojcima i vrsti personaliziranog proizvoda) Kupac stječe točno određeni broj bonus bodova. Pod uvjetima propisanim u odjeljku 3.) ovih općih uvjeta Kupac iste bodove može zamijeniti za drugi proizvod ili novac.

Članak 3: Pogodnosti

Pružatelj usluge se obvezuje autora personaliziranog proizvoda nagraditi za svaki prodani proizvod. Nagrada može biti bilo u obliku nagradnih bodova bilo u novcu. Za svaki slijedeći personalizirani proizvod iste vrste, autor ima pravo na određeni iznos nagradnih bodova koje može iskoristiti za popuste kod kreiranja slijedećeg personaliziranog proizvoda ili u donacijske svrhe.

Kupac može izabrati humanitarnu organizaciju kojoj će izvršiti donaciju sa popisa određenog od strane Pružatelja usluge.

Razine pogodnosti dijele se u slijedeće grupe:

 1. Tvorac personaliziranog proizvoda
 2. Partner u izradi personaliziranog proizvoda
 3. Sunositelj prava na personaliziranom proizvodu

Za svaku potrošenu kunu dobiva se jedan nagradni bod (za nagradni bod se također koristi naziv «cvijet»). Prilikom plaćanja Kupac koristi nagradne bodove na način da 7 nagradnih bodova predstavlja vrijednost od jedne kune. Kako bi napredovao iz prve razine pogodnosti u drugu Kupac mora skupiti najmanje 15.000 nagradnih bodova u kalendarskoj godini. Kako bi napredovao iz druge razine pogodnosti u treću Kupac mora skupiti najmanje 30.000 nagradnih bodova u kalendarskoj godini.

U prvoj razini pogodnosti bonusi/nagrade se dodijeljuju o obliku proizvoda. U drugoj i trećoj razini pogodnosti, nagrade se uređuju posebnim ugovorom koji sklapaju Kupac i Pružatelj usluge. Ugovor se zaključuje kada Kupac dosegne dovoljno bodova za drugu razinu pogodnosti.

Članak 4: Autorska prava

Kreirajući personalizirane proizvode, Kupac postaje nositelj autorskih prava na istima. Unatoč tome uvijek postoji šansa da druga osoba (neovisna o autoru) slučajno izabere iste sastojke kao i autor. Teoretski postoje šanse izrade 197.000 proizvoda tako da su šanse za izradu istog proizvoda jako male.

Samo autor proizvoda ima pristup receptu za isti proizvod kroz svoj korisnički račun. Pružatelj usluge ima pravo pristupa Kupčevim receptima za vlastite potrebe (u skladu sa vrstom personaliziranog proizvoda).

Prihvaćajući ove opće uvjete Kupac se obvezuje da će kod kreiranja personaliziranog proizvoda koristiti samo vlastite autorske elemente odnosno autorske elemente zaštićene od strane Pružatelja usluge. Materijal koji se može pronaći na Online trgovini u odjeljku «Obrasci za izradu personaliziranog proizvoda» je reguliran u autorsko-pravnom smislu.

U slučaju povrede autorskih prava ili drugih zakonskih odredbi (npr. zabrana diskriminacije, nasilja itd.) od strane Kupca, Pružatelj usluge će bez odgađanja ukloniti svaki nezakoniti element personaliziranog proizvoda. Kupac snosi moralnu, materijalnu i kaznenu odgovornost za svoje postupanje i eventualne povrede zakona i/ili prava trećih osoba.

Članak 5: Video snimanje

Kupac ima pravo i mogućnost video snimanja procesa kreiranja svojeg personaliziranog proizvoda.

Ako Kupac želi iskoristiti mogućnost video snimanja on na početku procesa može izabrati tu opciju. Kada Kupac završi sa kreiranjem personaliziranog proizvoda, a samim time i sa snimanjem, Kupac će potvrditi da je suglasan sa snimljenim videom te time omogućiti Pružatelju usluge korištenje iste snimke u bilo koju svrhu. Nakon završetka snimanja snimka se pohranjuje na server Pružatelja usluge na rok od najmanje 30 dana. U tom roku Kupac je dužan snimku preslikati na vlastiti elektronički medij jer će u suprotnome snimka biti izbrisana.

Članak 6: Oglaševanje personaliziranog proizvoda u prodajnoj mreži pružatelja usluge

Kada Kupac kreira svoj personalizirani proizvod za javnu uporabu, Pružatelj usluge može po vlastitom nahođenju oglasiti isti proizvod radi prodaje u vlastitoj ili tuđoj online trgovini, ili u vlastitoj ili tuđoj maloprodajnoj mreži.

Pružatelj usluge Kupcu šalje e-mail sa obavijesti o svakom prodanom personaliziranom proizvodu Kupca svaki puta kada je isti proizvod prodan. E-mail poruka se šalje na e-mail adresu koju Kupac koristi prilikom prijave u korisnički račun ili na drugu aktivnu adresu naznačenu na korisničkom računu Kupca.

U slučaju isključivog naloga Kupca, personalizirani proizvod može biti oglašen u prodajnoj mreži Prodavatelja usluge kao proizvod za komisijsku prodaju/prodaju putem asignacije, a to ako se sa time slaže Pružatelj usluge.

Članak 7: Završna odredba

Ovi opći uvjeti primjenjivi su na odgovarajući način i na kupovine proizvoda Pružatelja usluge u maloprodajnim prodavaonicama Pružatelja usluge u Republici Hrvatskoj.